پیدا

12 شرکت خارجی در اردبیل سرمایه گذاری می کند

درخواست حذف اطلاعات

اردبیل-ایرنا-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: 12 شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی استان اعلام آمادگی د.